מחקר בסיסי

לרשות המרכז למדע וטכנולוגיה של הביטחון עומדות מספר קרנות ותרומות, שמטרתן לתמוך במחקרים אקדמיים בסיסיים פורצי דרך, שיקדמו את בסיס הידע המדעי בטכניון ובמדינה, במקביל לקידום ביטחון מדינת ישראל, בעתיד הרחוק יותר.
היעד הוא לקדם רעיונות חדשניים, HIGH RISK/HIGH VALUE, ולאפשר התנעה והוכחה עקרונית, גם לפני ההגשה למימון מקרנות חיצוניות.
המענקים מיועדים רק לחוקרים או לקבוצות חוקרים בטכניון. שיתוף פעולה עם חוקרים בתעשייה או במוסדות מחקר אחרים יתקבל בברכה, אך ללא מימון מהטכניון.
ההצעות המוגשות בהתאם לקול קורא שנתי, מועברות אל וועדת שיפוט הכוללת את מנהל המרכז, נציגים בכירים מהטכניון ונציגים חיצוניים הקשורים למערכת הביטחון, בעבר או בהווה. הוועדה מדרגת את ההצעות על פי רלוונטיות, יצירתיות ורמה מדעית/טכנולוגית. מנהל המרכז, תוך התחשבות בהמלצות ועדת השיפוט, ובתיאום עם המשנה לנשיא למחקר בטכניון, מעניק מדי שנה כ-25 מענקי מחקר.