פרוייקטים מיוחדים

מערכת תשתית תת קרקעית של הטכניון TUIS

מדגימה טכנולוגית של רובוט אוטונומי לתשתית תת קרקעית.

SOS – צליל הדממה

לפתח יכולת לחזות ולמדוד את הרעש הנפלט מלהב מזל"ט (אנליטי/חישובי/אקספ.) לפתח שיטות מתקדמות לשליטה והפחתת פליטת הרעש. הדגימו את הטכנולוגיה על מזל"ט.

מטרות חיפוש נחיל רב אוטונומי MASST

נחיל כלי טיס אוטונומי, בלתי מאויש, ללא ניהול משימה מרכזי, המדגים חיפוש רב מטרות וביצוע משימה, בהיקף שטח נתון. הקמת תשתית חומרה ותוכנה זולה שתהפוך כלי טיס קיים לסוכן בנחיל חכם.