תחרות ע"ש גרנד

פיתוח טכנולוגיות הגנה חדשניות להתמודדות עם רחפנים עויינים, בסביבה אורבנית

לתחרות הוגשו 5 הצעות שונות, מתוכן בחרה וועדת שיפוט מקצועית 3 הצעות זוכות. כל אחת מההצעות זכתה במימון שלב ראשון, ששימש אותה לפיתוח הרעיון. בשלב השני של התחרות נבחרה הצעה אחת שקיבלה מענק גדול יותר להמשך הפיתוח, מתוך שאיפה לביצוע הדגמה של הפתרון תוך כשנה, כולל בחינת האפשרות להתחבר לגורם בתעשייה, שיממן את חלקו במחקר או בהדגמה.