תחרות סטודנטים ללימודי הסמכה בנושא "פיתוחים ביטחוניים"

המרכז למדע וטכנולוגיה של הבטחון מקיים מדי שנה תחרות סטודנטים בנושא "פיתוחים ביטחוניים".

מטרת התחרות לעודד פיתוח רעיונות חדשניים ויצירתיים בתחום הביטחון וההתמודדות עם טרור.

התחרות פתוחה לכלל הסטודנטים ללימודי הסמכה בטכניון. חלק גדול מהסטודנטים המשתתפים, שירתו ומשרתים במילואים ביחידות מובחרות, ולכן הם ערים לבעיות ולקשיים בשטח.

ההצעה נבחנת על סמך אלמנטים של חדשנות ומקוריות ועליה להיות בעלת סיכוי סביר ליישום.

הרעיונות נבדקים על ידי וועדת שיפוט מקצועית, המורכבת מראש המרכז תא"ל (מיל.) פרופסור יעקב נגל, מפרופסורים מן המנין בטכניון, מנציגי התעשייה הביטחונית ומנציגי מערכת הביטחון

הפרס מוענק לסטודנטים במהלך הכנס השנתי של המרכז.

זוכי התחרות "פיתוחים ביטחוניים" בשנים קודמות