תחרויות סטודנטים

המכון למחקר ביטחוני מתקדם (ADRI) מקיים תחרויות סטודנטים שנתיות, שבסופן מוענק פרס שנתי לרעיונות מובילים.

פרס ע"ש גמונדר – פיתוח טכנולוגיות הקשורות בתחום החלל בהיבט הבטחוני

תחרות סטודנטים ללימודי הסמכה בנושא "פיתוחים ביטחוניים"