מטרות

מכון אקדמי למחקר וחדשנות טכנולוגית בנושאי הגנה וביטחון.

  • לעודד ולאפשר מחקר מוביל, לפתח טכנולוגיות חדשניות (high risk, high value) בעלות ערך וסיכון גבוה.
  • לגשר בין מערכת הביטחון, המוסדות הממשלתיים, תעשיית הביטחון והמחקר האקדמי.
  • לתרום להרחבת השכלתם של מהנדסים ומדענים ברמה גבוהה, שיובילו את הרשויות הממשלתיות ואת התעשיות הביטחוניות, בפיתוח בטחוני